Gemensamt ansvar

   Uppdaterd 2020-09-01

 Brf Kolonnen 4

Ringvägen 127

116 61 Stockholm

Orgnr: 769602-4780

styrelsen@kolonnen4.se

         


Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen,

samt som hyresgäst har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan

du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Tänk på att det

är trevligare om vi alla tar ansvar för vår boendemiljö. Förvalta fastigheten

När man bor i en bostadsrätt är det alla medlemmarnas gemensamma ansvar att förvalta fastigheten.

Därför är det viktigt att alla värnar om gemensamma utrymmen genom att hålla rent, påtala skador

och reparationsbehov, och se till att dörrar och portar hålls stängda och låsta.Allmän aktsamhet och hänsyn

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer

betalas av alla gemensamt. För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar.Brandsäkerhet

På grund av brandsäkerhet får inga barnvagnar, cyklar, eller annat stå i portuppgången. Detta beror på

att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra

utrymning. Samma gäller i källaren. Samtliga lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare och ta

gärna för en vana att kontrollera att den fungerar vid 1:a advent.Allmän säkerhet

Kontrollera noga att alla dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

Lämna inte källardörrar olåsta.